Optional Sidebar Info

Any information can be placed in the sidebar to help your website visitors navigate your site.

To make a boxed heading like the one above, simply apply the H3 tag.

To make a box like this, assign the "sidebarlt" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

To make a box like this, assign the "sidebardk" class.

You can do anything with a sidebar box. Insert images, ads or other web content.

Here's a text link.

Indiko koulutusohjelma

Indiko-koulutusohjelman yleiskuvaus

Ryhmään haetaan uusia tanssijoita kaudelle 2018-2019, katso lisätietoja täältä!

Indiko on tanssin yksilöllinen erikoiskoulutusohjelma, joka kestää kolme vuotta. Siihen valitaan koetanssin kautta 8-12 opiskelijaa, jotka ovat vakavasti kiinnostuneita kehittämään tanssi- ja esiintymistaitojaan koulumme pätevien ja motivoituneiden pedagogien johdolla.

Erikoiskoulutusohjelman opiskelun pääpaino on tavallisessa tuntityöskentelyssä. Jokaiselle opiskelijalle räätälöidään oma, yksilöllinen lukujärjestys koulun normaalitunneista tarpeen, tason ja mieltymysten mukaan. Viikottaiseen ohjelmaan kuuluu kuusi viikkotuntia; kaksi tuntia balettia, kaksi tuntia jazztanssia, yksi tunti nykytanssia, sekä ryhmän oma Indiko-tunti. Nämä pakolliset tunnit ovat sellaisia, joille osallistumista seurataan ja joista opiskelijat saavat keväisin palautteen opettajilta. Lisäksi Indikolaiset saavat halutessaan vapaasti osallistua koulun kaikille tanssi- ja kuntotunneille.

Ensimmäisenä vuonna keskitytään tanssitekniikan kehittämiseen kunkin opiskelijan omaa tasoa vastaavilla tunneilla. Ryhmän yhteisellä tunnilla kiinnitetään enemmän huomiota tanssin tulkintaan ja esiintyjyyteen oman opettajan johdolla. Tällä tunnilla valmistetaan myös esiintymisnumeroita. Indikolaiset ovat esiintyneet mm. Sibeliusfantasiassa, Tanssinpäivän tapahtumissa torilla ja kirjastolla, sekä Hippaloilla. Indikot ovat myös sijoittuneet hyvin jazztanssikilpailuissa. Toisena vuonna opintoihin kuuluu tanssituntien lisäksi tiiviskursseja eri aiheista, kuten tanssijan kehonhuolto, ilmaisutaito ja maskeeraus. Kolmas vuosi huipentuu Indikolaisten omaan loppunäytökseen.

Indiko -ryhmien omana opettajana toimii Nina Viiala.

 

Tiedustelut: